Sustainability

Nefes al.
Gözlerini kapat.
Hayal et.
Daha yeşil, daha mavi ve daha yaşanılabilir bir dünya,
Sürdürülebilir mi?
Her şeyin birbirinden ayrılamaz iki karşıt kutbu vardır. 

Gece olmadan gündüz, gündüz olmadan da gece olamaz. Süreklilik için denge gereklidir ve basit kimya kurallarına göre denge halinde durağanlıktan bahsedemeyiz. İki taraf arasında sürekli bir akış söz konusudur.

Öyleyse iki taraftan birinin daha baskın olduğu durumda denge yoktur, dengenin olmadığı sistemlerse dışarıdan gelen en ufak müdahalelerde bozulur ve yok olur.
Yeryüzündeki kaynaklardan faydalanmaya devam edebilmemiz için kendini yenilemesine izin vermemiz gerekiyor.

Gereğinden fazlasını tüketmemeyi, geri dönüştürülebilir ürünler kullanmayı ve alınan ürünlerin içeriklerinin doğa dostu olmasını öğütleyen bir yaşam tarzı.
Dünya’ ya ve doğaya olan büyük öneminin yanında, kişiye de farklı deneyimler yaşatıyor.

Bu deneyimi birlikte yaşamak ve sürdürülebilir
bir hayat inşa etmek için bu yılı #sürdürülebilirlik yılı olarak belirledik.
Bunun için stüdyomuzda ve yaşamımızda değişime başladık ve ortak geleceğimiz için harekete geçtik.

Sevgiyle